Για την κανονική χρήση της υπηρεσίας, χρειάζεται να έχετε εγγραφεί.

Εγγραφή νέου χρήστη

Κατά την εγγραφή σας θα χρειαστεί να δώσετε τον εξαψήφιο κωδικό,
που λάβετε μέσω email, όταν αγοράσατε τη συνδρομή σας.
Δείγματα εκπαιδευτικού υλικού :

Δημοτικό,    Γυμνάσιο,    Λύκειο

Είσοδος

Ηλ. Ταχυδρομείο :
(email)   
 


Αρχή