Γυμνάσιο : Δείγματα εκπαιδευτικού υλικού

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ IQ+ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ TVSCHOOL.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+ περιέχει έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειμένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσομοιώσεις (simulation, application, applets) ο μαθητής θα μπορεί να διερευνά και να πειραματίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσεις, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραματισμού αποδοτικές, τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.
Α' Γυμνασίου
Αρχαία : Ο πλούτος της Αττικής γης
Βιολογία : Μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
Β' Γυμνασίου
Γεωμετρία : Πυθαγόρειο θεώρημα
Ν. Γλώσσα : Ζούμε με την οικογένεια
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
Γ' Γυμνασίου
Μαθηματικά : Εξισώσεις α' βαθμού
Κείμενα : Καβάφης
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)

(βιντεομάθημα)
(test)