Δημοτικό : Δείγματα εκπαιδευτικού υλικού

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ IQ+ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ TVSCHOOL.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+ περιέχει έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειμένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσομοιώσεις (simulation, application, applets) ο μαθητής θα μπορεί να διερευνά και να πειραματίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσεις, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραματισμού αποδοτικές, τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.
Α' Δημοτικού
Μαθηματικά : Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
Γλώσσα : Το γράμμα Α
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
Β' Δημοτικού
Μαθηματικά : Γεωμετρικά στερεά
Γλώσσα : Σημεία στίξης
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
Γ' Δημοτικού
Μαθηματικά : Ισοδύναμα κλάσματα
Μελέτη Περιβάλλοντος : Τα μέρη του φυτού
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
Δ' Δημοτικού
Μαθηματικά : Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί
Γλώσσα : Ενεργητικά και παθητικά ρήματα
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
Ε' Δημοτικού
Φυσική : Παράλληλη σύνδεση
Ιστορία : Η Κωνσταντινούπολη
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
ΣΤ' Δημοτικού
Μαθηματικά : Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
Μελέτη Περιβάλλοντος : Ανάπτυξη των φυτών και τα μέρη τους
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)
(βιντεομάθημα)
(προσομοίωση)